Vision mission og værdier

Vision

B6 Gruppen vil tilbyde produkter, der gør en forskel og skaber fornyet komfort – såvel nu som i fremtiden.

B6 Gruppen vil være leverandør af kundespecifikke produkter og løsninger, der honorerer vore kunders forventninger til service, kvalitet, levering og pris.

Vi gør dette ved at være en serviceminded og konkurrencedygtig virksomhed med en entreprenant kultur, fremsynet tilgangsvinkel til opgaveløsning, fokus på virksomhedens samlede kompetenceniveau og et stærkt værdigrundlag.
Ansvar for vore handlinger
Respekt for vore kunder og kolleger
Kvalitet i vores arbejde
Naturlig effektiv ageren
Omsorg hvor det er nødvendigt
Begejstring i hverdagen!

Mission

Missionen udføres ved, at alle medarbejdere fokuserer på vores kunders behov gennem målrettet videndeling mellem kollegaer og kontinuerlig udvikling af virksomhedens interne kompetencer.

”B6 Gruppen vil med egenproduktion eller in-sourcede produkter og egne kompetencer være en lønsom virksomhed med en betydelig markedsandel indenfor vore forretningsområder.

Vi vil være en virksomhed, der forstår at bringe vore kunders komplekse og teknologiske udfordrende ønsker, i nutidens moderne markeder, frem til nyttebringende og værdiskabende produkter og løsninger

Værdigrundlag

1. Innovation
- Vi udvikler konstant nye løsninger og forbedrer eksisterende
- Vi udvikler systematisk vores kompetencer og er         omstillingsparate
- Vi bruger vores erfaring og teknisk know-how til at skabe en positiv og bæredygtig udvikling
2. Samarbejde
- Vi respekterer hinanden og deler viden på tværs af faglige      grænser
- Vi hjælper hinanden, viser tillid og trives i et stærkt fællesskab
- Vi lytter til hinanden og giver/modtager konstruktivt feedback
3. Lønsomhed
- Vi driver en sund og profitabel forretning
- Vi skaber langsigtet værdi for os selv og vores kunder
- Vi er effektive og tilstræber os at løse opgaverne hurtigt og    enkelt
4. Fokus
- Vi fokuserer på vores kernekompetencer og mål
- Vi overholder aftaler, er handlingsorienteret og får ting gjort (eksekvering)
- Vi opsøger nye muligheder og tager de rigtige valg og fravalg
cross