Miljø & kvalitetspolitik

Miljøpolitik | ISO 14001:2015

B6 Gruppen vil forpligte sig til, at overholde den relevante miljølovgivning. Vi vil kontinuerligt arbejde på at holde os informeret om ændringer i lovgivningen, således at vi kan være på forkant med kommende krav.

B6 Gruppen vil i alle vore aktiviteter, implementere en adfærd og holdning, som er miljømæssig optimal under hensyntagen til virksomhedens konkurrenceevne.

​B6 Gruppen vil forpligte sig til løbende, at forbedre den miljømæssige indsats, forebygge forurening, samt optimere/reducere vores ressourceforbrug og mængden af affald fra vores forskellige produktioner.

KVALITETSPOLITIK | ISO 9001:2015

B6 Gruppen vil sikre, at vores kunder modtager produkter og ydelser, som modsvarer aftalte krav og forventninger. Virksomheden ønsker at implementere en adfærd som sikrer, at kunden får en positiv opleve af deres leverance.

B6 Gruppen vil sikre, at vi sætter kunden i centrum, således at kunden er med til at definere hvad der er et tilfredsstillende kvalitetsniveau.

B6 Gruppen vil sikre, at vi involverer vores medarbejdere i en kontinuerlig proces, med det formål at forbedre vores produkter til et stadigt bedre kvalitetsniveau. Vi vil sikre at vores medarbejders kvalitetsforståelse løbende bliver styrket, via en kontinuerlig dialog om kvaliteten.

B6 Gruppen vil sikre at virksomheden forpligter sig til, at overholde de aftalte kvalitetsmæssige kundekrav, samt eventuelle lov- og myndighedskrav.

SKUM UDEN CFC

Skumkvaliteterne vi anvender hos B6 Gruppen, er alle fremstillet uden brug af ozonnedbrydende stoffer.

cross