Vi viser Vejen inden for Bæredygtige 
Skræddersyede Løsninger

Velkommen til B6 Nordic, et  troværdigt navn inden for udvikling  og produktionen af skræddersyede løsninger i skum, gummi, plastik og tekstil.

Præcis som vi forpligter os til fremragende løsninger, der tætner, absorberer, isolerer og beskytter, er vi lige så dedikerede til at beskytte den verden, vi bebor, til gavn for både os mennesker og vores planet.

Vi er stolte af at være i fronten inden for bæredygtig udvikling og produktion og er dedikerede til at levere miljøansvarlige løsninger uden at gå på kompromis med kvalitet eller innovation.

Strategisk fokus

I B6 Nordic har vi valgt at inkorporere FNs verdensmål for bæredygtig udvikling i vores strategiske arbejde for at skabe bæredygtig indvirkning. Ved at afstemme vores indsats med Verdensmålene bidrager vi til en global bæredygtighedsdagsorden og adresserer centrale udfordringer, som vores verden står overfor.

Gennem strategiske initiativer og partnerskaber prioriterer vi trivsel, sundhed, bæredygtig energi, innovation, ansvarligt forbrug og produktion for at skabe en mere bæredygtig og inkluderende fremtid for alle.

Denne ramme giver os en klar vejledning til at styre vores handlinger, fremme innovation og skabe positiv forandring.

Taktiske værktøjer

Som virksomhed anvender B6 styrken i ISO-certificeringer til at forankre og forbedre vores bæredygtighed og ESG (Environmental, Social, Governance). Disse certificeringer vejleder vores håndtering af miljømæssig påvirkning, socialt ansvar og ledelsespraksis og viser vores engagement i gennemsigtighed og ansvarlig drift.

Gennem disse certificeringer forbedrer vi kontinuerligt vores bæredygtighedspræstation, fremmer innovation og integrerer bæredygtighed i vores beslutningsprocesser. ISO 9001 sikrer kvalitet og kundetilfredshed, ISO 14001 håndterer effektivt miljømæssig påvirkning, og ISO 45001 prioriterer sundhed og sikkerhed for vores medarbejdere.

Ved at omfavne ISO-certificeringer understreger vi vores dedikation til bæredygtige praksisser, ansvarlig adfærd og en lysere fremtid. Disse certificeringer forbedrer vores troværdighed, sikrer overholdelse af regler og retningslinjer (compliance) og skaber langsigtet værdiskabelse for vores organisation og samfund som helhed.

B6s bæredygtighedsmål

30% reduceret energiforbrug per produktionstime inden 2025

90% af råmaterialer fra lokale kilder inden 2025

50% af vores affald genanvendes inden 2030

+35 eNPS score i medarbejdertilfredshed

100% vedvarende energi i vores energiforbrug

Miljømæssig fokus

Hos B6 Nordic er vi dybt engagerede i at fremme rene og bæredygtige energipraksisser samt ansvarlig forbrug og produktion.

Vi har implementeret flere tiltag for at reducere vores CO2-aftryk, spare ressourcer og minimere spild.

 • Vi anvender energieffektive produktionsprocesser, hvilket reducerer vores energiforbrug og udledning af drivhusgasser, der nøje overvåges.
 • Vi har implementeret vedvarende energikilder, såsom vindenergi, til at forsyne vores faciliteter med strøm.
 • Vi bruger genanvendte materialer, hvor det er muligt, og fremmer brugen af miljøvenlige materialer i vores produktudvikling. Omhyggeligt sorterer vi vores spild og genanvender alle brugbare rester til at producere nyt regenereret PUR-skum.
 • Vi arbejder kontinuerligt på at optimere produktionsmetoderne, reducere affald og forbedre ressourceeffektiviteten.
 • Vi er forpligtet til at overholde REACH- og RoHS-reglerne for at sikre sikkerheden og bæredygtigheden af vores produkter og drift.

Socialt ansvarlighed

B6 Nordic prioriterer social ansvarlighed og sikrer, at vores aktiviteter har en positiv indvirkning på vores medarbejdere, lokalsamfund og interessenter.

 • Vi tilbyder et sikkert og inkluderende arbejdsmiljø, der fremmer vækst og trivsel for den enkelte medarbejder.
 • Vi deltager i retfærdige og etiske forretningspraksisser i hele vores forsyningskæde ved at følge Code of Conduct.
 • Vi vurderer løbende medarbejdertilfredshed for at opretholde enestående niveauer af engagement og trivsel.
 • Vi sikrer fuld whistleblower compliance.
 • Vi tilbyder inklusive træningskurser til vores medarbejdere med fokus på mangfoldighed og interpersonelle færdigheder for at skabe et positivt og sundt arbejdsmiljø.
 • Vi praktiserer sunde produktionsprocesser for at eliminere farer for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen.

God ledelse 

B6 Nordic opretholder de højeste standarder for ledelse, gennemsigtighed og ansvarlighed.

 • Vi opretholder en solid ledelsesstruktur, der sikrer etisk og effektiv beslutningstagning, performance og compliance.
 • Vi gennemgår og forbedrer regelmæssigt vores interne processer for at øge performance, effektivitet og transparenthed.
 • Vi overholder fast vores Code of Conduct, hvilket sikrer etiske forretningspraksisser og opretholder integriteten i alle vores aktiviteter.

Vil du være en del af rejsen?

Deltag i vores rejse mod en bæredygtig fremtid og oplev forskellen ved produktion med fokus på ESG.

Kontakt os i dag for at drøfte, hvordan vi sammen kan imødekomme dine behov, samtidig med at vi skaber en positiv indvirkning på miljøet og samfundet.

Kontakt os
downloadcross